Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 67 z dnia 2001-05-23

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 677

  Ustawa z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego".  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 678

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 679

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 680

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 681

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Ujście Warty".  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 682

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 683

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 684

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wielkości kontyngentu krajowego produkcji skrobi ziemniaczanej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 685

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 686

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 687

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 688

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 689

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej oraz do wniosku o zmianę obszaru lub rzeczowego zakresu działania zakładu ubezpieczeń.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 690

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 691

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 692

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 693

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 694

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 695

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 696

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 697

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 698

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Centrum Zaawansowanych Technologii - Kraków" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny" oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 699

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 700

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 701

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 702

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 703

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 704

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 705

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 706

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 707

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" oraz ustalenia zakresu tej kontroli  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 708

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 w sprawie powierzenia "Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INWEST-PARK" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 709

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 710

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych dla szkół i placówek artystycznych.  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 711

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 712

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 713

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 714

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2001 r. sygn. akt P. 6/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 067 poz. 715

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2001 r. sygn. akt SK. 6/2001.  / Trybunał Konstytucyjny /

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI