Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 116 z dnia 2001-09-04

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1234

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1235

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1236

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1237

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1238

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1239

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania pobierania ceł od niektórych towarów.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1240

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1241

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1242

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1243

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1244

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1245

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1246

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot części utraconych dochodów z tytułu przysługujących, a niepobranych kwot podatku od nieruchomości, które uległy zniszczeniu wskutek powodzi.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1247

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1248

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 116 poz. 1249

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2001 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.  / Minister Zdrowia /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Mają 25 lat i chcą zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Nie są bezczelni, mają do tego prawo Mają 25 lat i chcą zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Nie są bezczelni, mają do tego prawo
Zapatrzeni w siebie, roszczeniowi, nielojalni - tacy według obiegowej opinii są milenialsi. - Milenialsi są zajebi*** - twierdzi Mateusz Kurleto, szef firmy IT, która zatrudnia niemal same takie "łachudry". Dzięki nim jest jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w naszej części Europy.