Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 118 z dnia 2001-09-25

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1251

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy koncesjonariusza z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1252

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad i sposobu zapewniania osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1253

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu oraz uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1254

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1255

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1256

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia lotnisk, na których mogą być wykonywane starty i lądowania statków powietrznych w ruchu międzynarodowym.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1257

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1258

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1259

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzenie.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1260

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1261

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1262

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłożenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1263

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1264

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych.  / Minister Nauki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1265

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służbę żołnierze zawodowi.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1266

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalnych, jakimi powinny dysponować te ośrodki.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1267

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie szczegółowych sposobów zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów charakteryzujących się szczególną szkodliwością oraz szczegółowych zasad wyznaczania stref porażenia i stref bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem tych organizmów.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1268

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1269

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1270

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1271

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2001 r. sygn. akt K.11/2001  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 118 poz. 1272

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2001 r. sygn. akt SK. 8/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość"