Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 156 z dnia 2001-12-31

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1815

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1816

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1817

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1818

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1819

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1820

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1821

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1822

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002.  / Minister Edukacji Narodowej i Sportu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1823

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1824

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz towarów o przeznaczeniu wojskowym.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1825

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1826

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1827

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1828

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1829

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.  / Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1830

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1831

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1832

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1833

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1834

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1835

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów.  / Prezes Rady Ministrów /

Szturm przedsiębiorców na urzędy. Przypomnienie o ważnym obowiązku wywołało popłoch Szturm przedsiębiorców na urzędy. Przypomnienie o ważnym obowiązku wywołało popłoch
Do 19 maja przedsiębiorcy mieli czas, by upewnić się, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają wpisany PESEL. Większość dowiedziała się o tym w ostatniej chwili.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki
Najważniejsza droga w gminie Podedwórze w woj. Lubelskim od 3 lat jest zamknięta. Podczas ostatniej konwencji PiS Mateusz Morawiecki użył jej jako przykładu, by pokazać w jakim stanie są polskie lokalne drogi i zadeklarował pomoc. Pojechaliśmy do Podedwórza z kamerą, by sprawdzić, jak faktycznie wygląda sytuacja mieszkańców.