Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 138 z dnia 5002-08-30

 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 138 poz. 1161

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 138 poz. 1162

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia.  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 138 poz. 1163

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.  / Minister Kultury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 138 poz. 1164

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.  / Minister Kultury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 138 poz. 1165

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /