Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 195 z dnia 2007-10-23

 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 195 poz. 1406

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 195 poz. 1407

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 195 poz. 1408

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków  / Minister Pracy i Opieki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 195 poz. 1409

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca  / Minister Pracy i Opieki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 195 poz. 1410

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 195 poz. 1411

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 195 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych  / Minister Transportu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 195 poz. 1413

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2007 r. sygn. akt K 28/06  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 195 poz. 1414

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2007 r. sygn. akt SK 63/06  / Trybunał Konstytucyjny /

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI