Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1927, nr 35 z dnia 1927-04-06

Dziennik Ustaw - rok 1927, nr 35 z dnia 1927-04-06

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 304

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1927 r. zmieniające ustawę o zakładaniu ksiąg kolejowych.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 305

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1927 r. w sprawie zapewnienia czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 306

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kurzętnik w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem, i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Kurzętnik w tymże powiecie i województwie.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 307

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. o zniesieniu obszarów dworskich Starzyński Dwór i Radoszewo w powiecie morskim, województwie pomorskiem, i utworzeniu z ich terytorjum gminy wiejskiej pod nazwą Starzyński Dwór w tymże powiecie i województwie.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 308

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Powałki w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem, i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Kłodawa w tymże powiecie i województwie.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 309

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wiśniewo w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem, i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Wałdyki w tymże powiecie i województwie.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 310

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. o zmianie granic powiatów: sokólskiego i białostockiego w województwie białostockiem.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 311

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. w sprawie połączenia gmin wiejskich Krzycko Wielkie i Krzycko Nowe w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskiem, i utworzenia z nich gminy wiejskiej o nazwie Krzycko-Wielkie w tymże powiecie i województwie.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 312

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. o rozszerzeniu granic miasta Biłgoraja w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskiem.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 313

  Rozporządzenie Ministrów: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 28 marca 1927 r. o normach wynagrodzenia sędziów państwowych, jako przewodniczących komisyj dyscyplinarnych, przewidzianych ustawą z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.  / Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 314

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 marca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.  / Minister Komunikacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 315

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 marca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy kolei Rawicz-Kobylin na przewóz osób, psów, bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz towarów.  / Minister Komunikacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 316

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.  / Minister Komunikacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 035 poz. 317

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.  / Minister Komunikacji /

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI