Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1927, nr 40 z dnia 1927-03-23

Dziennik Ustaw - rok 1927, nr 40 z dnia 1927-03-23

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 350

  Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy pomiędzy Polską a Austrją, podpisany w Wiedniu dnia 16 kwietnia 1926 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r.). 

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 351

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Austrją, podpisanego w Wiedniu dnia 16 kwietnia 1926 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 352

  Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy między Polską a Danją, podpisany w Kopenhadze dnia 23 kwietnia 1926 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r.). 

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 353

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 kwietnia 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Danją, podpisanego w Kopenhadze dnia 23 kwietnia 1926 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 354

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o nadzorze i kontroli nad działalnością instytucyj opiekuńczych.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 355

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o warunkach wzbraniania prywatnym zakładom ubezpieczeń dalszej działalności ubezpieczeniowej.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 356

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lutego 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przekazaniu wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych oraz wydziałom powiatowym niektórych uprawnień z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 357

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lutego 1927 r. o uprawnieniach wojewodów do rozstrzygania odwołań od wymiaru danin komunalnych.  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1927 r. o wydziałach i urzędach śledczych.  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 359

  Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 1927 r. zmieniające §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pieniężnej.  / Minister Skarbu, Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 360

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1927 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.  / Minister Skarbu /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 361

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 kwietnia 1927 r. o ustaleniu cen sprzedaży na płatne druki pocztowe.  / Minister Poczt i Telegrafów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 362

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 kwietnia 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.  / Minister Poczt i Telegrafów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 363

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1927 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".  / Minister Poczt i Telegrafów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 364

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego, brykietów z węgla kamiennego i koksu w komunikacji polsko-szwajcarskiej.  / Minister Komunikacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 365

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1927 r. o urządzeniu sądów dla nieletnich.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 366

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 kwietnia 1927 r. w sprawie złożenia w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie, oraz w sprawie zgłoszeń przystąpienia do powyższej Konwencji. 

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 040 poz. 367

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 kwietnia 1927 r. w sprawie przystąpienia Finlandji do Międzynarodowej Konwencji Radjotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r. 

Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.