Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1927, nr 67 z dnia 1927-07-14

Dziennik Ustaw - rok 1927, nr 67 z dnia 1927-07-14

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 067 poz. 590

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 067 poz. 591

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 067 poz. 592

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. zmieniające i uzupełniające postanowienia ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 067 poz. 593

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości do kategorji funkcjonarjuszów niższych i o zaliczeniu ich do grup uposażenia.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 067 poz. 594

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska urzędników statystycznych I-ej kategorji w Głównym Urzędzie Statystycznym.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 067 poz. 595

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1927 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji.  / Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 067 poz. 596

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 lipca 1927 r. w sprawie kapitalizacji rent inwalidów wojennych.  / Minister Pracy i Opieki Społecznej, Minister Skarbu, Minister Spraw Wojskowych /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 067 poz. 597

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1927 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania śledztw i rozstrzygania spraw karno-skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorjalnej właściwości.  / Minister Skarbu /

Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.