Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1932, nr 94 z dnia 1932-10-27

Dziennik Ustaw - rok 1932, nr 94 z dnia 1932-10-27

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 806

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 807

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o broni, amunicji i materjałach wybuchowych.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 808

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 809

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o dochodzeniu roszczeń pieniężnych i egzekucji należności pieniężnych, opartych na tytułach prywatno-prawnych, przypadających od związków komunalnych.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 810

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o pierwszeństwie hipotecznem i konwersji zaległości od pożyczek instytucyj kredytu długoterminowego.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 811

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o reorganizacji prawno-publicznych zakładów ubezpieczeń w województwach poznańskiem i pomorskiem.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 812

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o uprawnieniach niektórych towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich oraz banków hipotecznych przy przeprowadzaniu egzekucji z nieruchomości.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 813

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 814

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucyj ubezpieczeń społecznych.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 815

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o pomocy finansowej instytucjom kredytowym.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 816

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obiążających gospodarstwa rolne.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 817

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 818

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 819

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 094 poz. 820

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości.  / Prezydent Rzeczypospolitej /