Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1944, nr 14 z dnia 1944-12-01

Dziennik Ustaw - rok 1944, nr 14 z dnia 1944-12-01

 • Dziennik Ustaw - rok 1944 nr 014 poz. 73

  Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 1 grudnia 1944 r. w przedmiocie podziału niektórych resortów utworzonych ustawą z dnia 21 lipca 1944 r. (Dz. U. R. P. nr 1, poz. 1).  / Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 1944 nr 014 poz. 74

  Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.  / Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 1944 nr 014 poz. 75

  Rozporządzenie Kierowników Resortów: Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 30 listopada 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r., o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu.  / Kier. Resortu Sprawiedliwości, Kier. Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, Kier. Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1944 nr 014 poz. 76

  Rozporządzenie Kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 listopada 1944 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.  / Kier. Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych /

 • Dziennik Ustaw - rok 1944 nr 014 poz. 77

  Rozporządzenie Kierownika Resortu Oświaty, wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej z dnia 30 listopada 1944 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 lutego 1934 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji.  / Kier. Resortu Oświaty /

 • Dziennik Ustaw - rok 1944 nr 014 poz. 78

  Rozporządzenie Kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 6 grudnia 1944 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1935 r. o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych.  / Kier. Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych /

 • Dziennik Ustaw - rok 1944 nr 014 poz. 79

  Rozporządzenie Kierownika Resortu Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1944 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich i okręgowych.  / Kier. Resortu Sprawiedliwości /