Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 135, poz. 1516 z dnia 2001-11-26

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 135, poz. 1516 z dnia 2001-11-26

Wydany przez:Minister Edukacji Narodowej i Sportu
Data ogłoszenia:2001-11-26
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2001-11-08
Data wejscia w życie:2001-12-11
Data obowiązywania:2001-12-11
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 135, poz. 1516 z dnia 2001-11-26

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 135 z 2001 roku - pozostałe dokumenty: