Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 164, poz. 1588 z dnia 2003-09-19

Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 164, poz. 1588 z dnia 2003-09-19

Wydany przez:Minister Infrastruktury
Data ogłoszenia:2003-09-19
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2003-08-26
Data wejscia w życie:2003-09-27
Data obowiązywania:2003-09-27
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 164, poz. 1588 z dnia 2003-09-19

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 164 z 2003 roku - pozostałe dokumenty: