Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1999, nr 111, poz. 1314

Dziennik Ustaw - rok 1999, nr 111, poz. 1314

Wydany przez:Minister Zdrowia
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:1999-12-21
Data wejscia w życie:2000-01-15
Data obowiązywania:2000-01-15
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 1999, nr 111, poz. 1314

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 111 z 1999 roku - pozostałe dokumenty: