Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 43, poz. 408 z dnia 2004-03-16

Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 43, poz. 408 z dnia 2004-03-16

Wydany przez:Minister Zdrowia
Data ogłoszenia:2004-03-16
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2004-03-03
Data wejscia w życie:2004-03-31
Data obowiązywania:2004-03-31
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 43, poz. 408 z dnia 2004-03-16

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 43 z 2004 roku - pozostałe dokumenty: