Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 160, poz. 994 z dnia 2008-09-03

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 160, poz. 994 z dnia 2008-09-03

Wydany przez:Rada Ministrów
Data ogłoszenia:2008-09-03
Tytuł aktu:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2008-06-10
Data wejscia w życie:2008-09-11
Data obowiązywania:2008-09-11

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 160 z 2008 roku - pozostałe dokumenty:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI