Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2010, nr 40, poz. 224 z dnia 2010-03-16

Dziennik Ustaw - rok 2010, nr 40, poz. 224 z dnia 2010-03-16

Wydany przez:Sejm
Data ogłoszenia:2010-03-16
Tytuł aktu:Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2010-01-08
Data wejscia w życie:2010-05-01
Data obowiązywania:2010-05-01

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 40 z 2010 roku - pozostałe dokumenty: