Money.plFirmaAkty prawneKodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnegoTekst jednolity opracowano na podstawie:

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692
z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 78, poz. 682, Nr 181 poz. 1524


DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Postępowanie
DZIAŁ III Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych

DZIAŁ IV Udział prokuratora

DZIAŁ V Rozstrzyganie sporów o właściwość między organami administracji publicznej a sądami powszechnymi

DZIAŁ VI Skreślony

DZIAŁ VII Wydawanie zaświadczeń

DZIAŁ VIII Skargi i wnioski
DZIAŁ IX Opłaty i koszty postępowania

DZIAŁ X Przepisy końcowe

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI