Money.plFirmaAkty prawneKsięga przychodów i rozchodów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodówRozdział 4 Przepisy końcowe

§ 35. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116, poz. 1222, z 2001 r. Nr 128, poz. 1421 oraz z 2002 r. Nr 219, poz. 1837).

§ 36. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r.

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI