Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 811

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 810

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 809

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 808

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 807

  Komunikat Nr 08/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 806

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Szlakami Polski Niepodległej"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 805

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 804

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 803

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 802

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 801

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 800

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 799

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 798

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 797

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 796

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 795

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 794

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 793

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 792

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 791

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 790

  Postanowienie nr rej. 270/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 789

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 788

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 787

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | +10 | +25 | 51