Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 1955, nr 32 z dnia 1955-04-02

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 032 poz. 303

  Uchwała nr 261 Prezydium Rządu z dnia 2 kwietnia 1955 r. w sprawie zasad planowania i wykorzystania kredytów budżetowych przeznaczonych na cele zwalczania stonki ziemniaczanej oraz innych szkodników i chorób roślinnych, występujących w nasileniu klęskowym.  / Prezydium Rządu /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 032 poz. 304

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 28 marca 1955 r. w sprawie oznaczania znakami towarowymi wyrobów innych niż powszechnego użytku, produkowanych przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Chemicznego.  / Minister Przemysłu Chemicznego /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 032 poz. 305

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 marca 1955 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych II stopnia, których absolwenci podlegają w 1955 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.  / Minister Przemysłu Materiałów Budowlanych /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 032 poz. 306

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 grudnia 1954 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają w 1955 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.  / Minister Rolnictwa /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 032 poz. 307

  Zarządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 31 marca 1955 r. w sprawie zaopatrywania ubezpieczonych i członków ich rodzin w przedmioty ortopedyczne.  / Minister Pracy i Opieki Społecznej, Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 032 poz. 308

  Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 30 marca 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 17 stycznia 1952 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru legitymacji uprawniającej do inspekcji gospodarki samochodowej i kontroli ruchu drogowego.  / Minister Transportu Drogowego i Lotniczego /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 032 poz. 309

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa z dnia 31 marca 1955 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych (techników), których absolwenci podlegają w 1955 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.  / Prezes Centralnego Urzędu Wyd., Przem. Graf. i Księgarstwa /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 032 poz. 310

  Instrukcja Ministra Energetyki z dnia 15 marca 1955 r. w sprawie eksploatacji węzłów przyłączeniowych wodnych sieci ciepłowniczych.  / Minister Energetyki /