Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 2008, nr 44 z dnia 2008-06-13

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 385

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 386

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 387

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2008 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 388

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składki za 2007 rok  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 389

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 390

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2008 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 391

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2008 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 392

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 393

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2008 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 394

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasiłku pogrzebowego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 395

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2008 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 396

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2008 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2008 nr 044 poz. 397

  Komunikat Nr 6/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

Ordynacja podatkowa. Skarbówka zablokuje ci konto, a ty nie będziesz się mógł odwołać Ordynacja podatkowa. Skarbówka zablokuje ci konto, a ty nie będziesz się mógł odwołać
Nie będzie można zaskarżyć decyzji szefa krajowej Administracji Skarbowej o blokadzie rachunku w banku albo SKOK-u na 72 godziny. Taką zmianę zakłada nowelizacja Ordynacji podatkowej, za którą w ubiegłym tygodniu zagłosował Sejm.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Nowy obowiązek podatkowy dla pracujących za granicą. PIT trzeba będzie rozliczyć w Polsce Nowy obowiązek podatkowy dla pracujących za granicą. PIT trzeba będzie rozliczyć w Polsce
Już od stycznia 2019 r. Polacy, którzy wprawdzie zarabiają wyłącznie za granicą, ale mają w Polsce rodzinę, będą musieli rozliczać się także z naszym fiskusem. To oznacza dodatkowe obowiązki, ale wysokość płaconego podatku nie pójdzie w górę. To kolejny rozdział w walce z unikaniem podwójnego opodatkowania.