Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2017, nr 0, poz. 1737 z dnia 2017-09-14

Wydany przez:Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data ogłoszenia:2017-09-14
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data wydania:2017-08-18
Data wejscia w życie:2017-09-29

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 0 z 2017 roku - pozostałe dokumenty: