Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 2013, nr 0, poz. 503 z dnia 2013-06-05

Wydany przez:Rada Ministrów
Data ogłoszenia:2013-06-05
Tytuł aktu:Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2013-04-30
Data wejscia w życie:2013-04-30
Data obowiązywania:2013-04-30

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2013 roku - pozostałe dokumenty: