Money.plFirmaArchiwumArchiwum roczne
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERArchiwum roczne

Artykuły z dnia 2006-12-19
 • Pełna księgowość
  Pełna księgowość to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej.
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  Podatkowa księga przychodów i rozchodów umożliwia wybór między opodatkowaniem wg skali podatkowej i stawką liniową.
 • Jaki podatek, jaka księgowość?
  Od tego jaką wybraliśmy formę organizacyjno-prawną powstającej firmy zależy, jaki rodzaj opodatkowania zastosujemy do uzyskiwanych w przyszłości przychodów (dochodów).
 • Zezwolenie, koncesja, a może licencja?
  Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę: koncesji, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub zgody lub zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej.
 • Spółka akcyjna
  Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma spółki handlowej, przeznaczona do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw. Wymaga zaangażowania dużego kapitału.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym (chyba że ustawa stanowi inaczej).
 • Spółka komandytowo-akcyjna
  Spółka komandytowo-akcyjna to odpowiednia forma dla przedsiębiorców, którzy zamierzają dokapitalizować swoją firmę, a obawiają się wrogiego przejęcia.
 • Spółka komandytowa
  Spółka komandytowa to korzystna forma współdziałania jednostek o zróżnicowanym kapitale, umożliwiająca wspólnikom dogodne ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw.
 • Spółka partnerska
  Spółka jawna to specyficzna forma służąca wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów.
 • Spółka jawna
  Spółka jawna jest bardzo podobna do spółki cywilnej - nie posiada osobowości prawnej, tworzona jest zazwyczaj przez niewielką liczbę wspólników darzących się wzajemnie zaufaniem.
 • Spółka cywilna
  Prosta forma organizacji działalności gospodarczej oparta na wzajemnym zaufaniu wspólników.
 • Samozatrudnienie czy spółka?
  Zakładanie firmy nie jest aż tak trudne, jak się powszechnie sądzi. Trzeba wypełnić kilka papierków, odwiedzić urzędy, skompletować NIP-y, REGON-y itd.
 • Zmiany w zasiłkach macierzyńskich
  Od 19 grudnia obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące zasiłków macierzyńskich. Komu przysługuje zasiłek i jakie warunki trzeba spełnić by go otrzymać?
 • Za garaże można by płacić niższy VAT
  Zamiast 7 proc. na garaże, powszechnie stosowana jest stawka VAT 22 proc. Deweloperzy obawiają się fiskusa i dlatego żądają od klientów wyższych kwot.