Money.plFirmaFormularzeKRSWnioski
FORMULARZE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRS-W1
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa
KRS-W2
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna
KRS-W3
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS-W4
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna
KRS-W5
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
KRS-W6
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa
KRS-W7
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-W8
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
KRS-W9
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacjia społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
KRS-W10
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
KRS-W12
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
KRS-W13
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
KRS-W20
Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS-W21
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
KRS-W22
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
KRS-WA
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WB
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
KRS-WC
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki komandytowej
KRS-WD
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - partnerzy
KRS-WE
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
KRS-WF
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - założyciele
KRS-WG
Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - emisje akcji
KRS-WH
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - sposób powstania podmiotu
KRS-WI
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - dyrektorzy wykonawczy
KRS-WJ
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - reprezentant podmiotu zagranicznego
KRS-WK
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WK1
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-WL
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - prokurenci
KRS-WM
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedmiot działalności
KRS-WU
Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-W-OPP
Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - działalność pożytku publicznego
KRS-D1
Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
KRS-D2
Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
KRS-D3
Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
KRS-Z1
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska
KRS-Z2
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna
KRS-Z3
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
KRS-Z5
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
KRS-Z6
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiebiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa
KRS-Z7
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-Z8
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
KRS-Z10
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
KRS-Z12
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
KRS-Z13
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
KRS-Z20
Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS-Z21
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego - wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego
KRS-Z22
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
KRS-Z30
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-Z40
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
KRS-Z41
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
KRS-Z42
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana
KRS-Z61
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-Z63
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS-Z64
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie upadłościowe
KRS-Z67
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe
KRS-Z68
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze
KRS-ZA
Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZB
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
KRS-ZC
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki komandytowej
KRS-ZD
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - partnerzy
KRS-ZE
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
KRS-ZF
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej
KRS-ZH
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki
KRS-ZI
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - dyrektorzy wykonawczy
KRS-ZJ
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego
KRS-ZK
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK1
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-ZL
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - prokurenci
KRS-ZM
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności
KRS-ZN
Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZP
Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciele
KRS-ZR
Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZS
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie
KRS-ZU
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-ZY
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer identyfikacyjny REGON
KRS-Z-OPP
Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - działalność pożytku publicznego
KRS-X1
Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS-X2
Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI