Money.plFirmaWszystko o leasinguPodstawy leasinguWymagane dokumenty

Wymagane dokumenty


Lista dokumentów koniecznych do zawarcia umowy leasingowej może być różna w zależności od firmy leasingowej, rodzaju leasingu, jego przedmiotu, formy prawnej Leasingobiorcy.

Przeważnie jednak wymagane są:

» osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Dokumenty prawne:

 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  (lekarze rodzinni dodatkowo - umowa ze Skarbem Państwa lub gminą o udzielanie świadczeń zdrowotnych)
 • zaświadczenie o numerze NIP
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • bankowa karta wzorów podpisów
 • ksero dowodu osobistego

Dokumenty finansowe:

 • zeznanie (PIT) za ubiegły rok
 • deklaracja PIT-5 za ostatni miesiąc (trzy miesiące)
 • deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc

Zaświadczenia:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS
 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy

» spółka cywilna:

Dokumenty prawne:

 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • umowa spółki cywilnej
 • zaświadczenie o numerze NIP
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • bankowa karta wzorów podpisów
 • ksero dowodu osobistego każdego wspólnika

Dokumenty finansowe:

 • zeznania (PIT) wspólników za ubiegły rok
 • deklaracje PIT-5 wspólników za ostatni miesiąc (trzy miesiące)
 • deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc

Zaświadczenia:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS
 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy

» spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna:

Dokumenty prawne:

 • aktualny wypis z RHB lub KRS (ważny 3 miesiące)
 • zaświadczenie o numerze NIP
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • umowa spółki
 • potwierdzona notarialnie uchwała wspólników udzielająca zgody reprezentantom spółki na zawarcie umowy
 • ksero dowodu osobistego osób upoważnionych do reprezentowania spółki
 • bankowa karta wzorów podpisów

Dokumenty finansowe:

 • bilans i rachunek wyników za ubiegły rok i ostatni miesiąc (trzy miesiące)
 • zeznanie (CIT-8) za ubiegły rok
 • deklaracja CIT-2 oraz sprawozdanie F01 za ostatni miesiąc (trzy miesiące)

Zaświadczenia:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS
 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy

» spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna:

Dokumenty prawne:

 • aktualny wypis z RHB lub KRS (ważny 3 miesiące)
 • zaświadczenie o numerze NIP
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • umowa spółki
 • potwierdzona notarialnie uchwała wspólników udzielająca zgody reprezentantom spółki na zawarcie umowy
 • ksero dowodu osobistego wspólników upoważnionych do reprezentowania spółki
 • bankowa karta wzorów podpisów

Dokumenty finansowe:

 • bilans i rachunek wyników za ubiegły rok i ostatni miesiąc (trzy miesiące)
 • zeznanie podatkowe za ubiegły rok
 • deklaracja CIT-2 oraz sprawozdanie F01 za ostatni miesiąc (trzy miesiące)

Zaświadczenia:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS
 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy

» spółdzielnia:

Dokumenty prawne:

 • aktualny odpis z rejestru spółdzielni (ważny 3 miesiące)
 • zaświadczenie o numerze NIP
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • statut spółdzielni
 • ksero dowodu osobistego osób upoważnionych do reprezentowania spółdzielni
 • bankowa karta wzorów podpisów

Dokumenty finansowe:

 • bilans i rachunek wyników za ubiegły rok i ostatni miesiąc (trzy miesiące)
 • zeznanie podatkowe za ubiegły rok
 • deklaracja CIT-2 oraz sprawozdanie F01 za ostatni miesiąc (trzy miesiące)

Zaświadczenia:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS
 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy

» przedsiębiorstwo państwowe:

Dokumenty prawne:

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstw (ważny 3 miesiące)
 • zaświadczenie o numerze NIP
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • statut spółdzielni
 • ksero dowodu osobistego osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa
 • bankowa karta wzorów podpisów

Dokumenty finansowe:

 • bilans i rachunek wyników za ubiegły rok i ostatni miesiąc (trzy miesiące)
 • zeznanie podatkowe za ubiegły rok
 • deklaracja CIT-2 oraz sprawozdanie F01 za ostatni miesiąc (trzy miesiące)

Zaświadczenia:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS
 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy


Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI