Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadryNiepełnosprawni w pracy - zysk pracodawcy
Niepełnosprawni w pracy - zysk pracodawcy
fot: PAP/ Adam Hawałej
2007-07-24 14:25

Niepełnosprawni w pracy - zysk pracodawcy

Autor: Marzena Migatulska-Jacko


1/4

Planując zatrudnienie w swojej firmie warto przyjrzeć się kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dotyczy to w szczególności firm, których załoga wkrótce osiągnie poziom 25 osobowego zespołu.

Wielu pracodawców szybko przekonuje się, iż niepełnosprawny pracownik swoim zapałem, lojalnością i wiedzą prześciga pełnosprawnych kolegów. Bywa, że to właśnie spośród osób niepełnosprawnych rekrutują się najlepsi specjaliści.

Od 30 lipca pojawią się dodatkowe zachęty w postaci zwolnień, refundacji czy dofinansowań Sprawdź, co możesz zyskać zatrudniając osoby niepełnosprawne.

Oszczędzasz na obowiązkowych wpłatach

Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu, powinien zatrudniać w swoim zakładzie osoby niepełnosprawne. Tak stanowią przepisy.

Jeśli w firmie nie pracuje żadna osoba niepełnosprawna lub liczba takich osób nie pokrywa 6 % wskaźnika w zatrudnieniu ogółem - pracodawca musi płacić „karę" do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

System e-pfron służy do przekazywania dokumentów w zakresie obowiązkowych wpłat na FunduszComiesięczną daninę ustala się jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Oczywiście pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% - zwolnieni są z dodatkowych opłat.

A oto przykład:

W Firmie X pracuje 65 osób. Szef firmy nie zdecydował się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Co miesiąc firma musi odprowadzić do PFRON kwotę 4 294,95 zł.

65 osób x 6% = 3,9

3,9 x 40,65 % x 2709,14 zł = 3,9 x 1101,27 zł = 4 294,95 zł

Wyliczoną kwotę firma mogłaby przeznaczyć na ewentualne koszty związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (dodatkowe urlopy, krótszy czas pracy, przystosowanie stanowisk pracy, niższą wydajność).

Ulgi w składkach ZUS

Co miesiąc, na formularzu ZUS DRA, możesz złożyć do ZUS wniosek o sfinansowanie składek niepełnosprawnych pracowników. To najprostszy sposób uzyskania wsparcia na zatrudnianie niepełnosprawnych.

O ulgę w należnych składkach mogą ubiegać się pracodawcy:

- zatrudniający co najmniej 25 pracowników i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% lub

- zatrudniający mniej niż 25 pracowników, bez względu na wysokość osiąganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne zatrudnione na umowę o pracę bądź wykonujące pracę nakładczą.

Od 1.01.2008 r. dofinansowanie zostanie zastąpione refundacją. Pracodawca będzie musiał wpierw opłacić składki w całości, a dopiero później, po złożeniu odpowiedniego wniosku, otrzyma refundację

Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane odpowiednio przez PFRON i budżet państwa za okresy miesięczne przez okres roku, na wniosek pracodawcy, składany łącznie z deklaracją rozliczeniową tych składek.

Po upływie okresu dofinansowania, pracodawcy, wraz z deklaracją rozliczeniową składek na ubezpieczenie społeczne, mogą złożyć wniosek o objęcie finansowaniem składek na to ubezpieczenie odpowiednio przez PFRON i budżet państwa na kolejne okresy roczne.

Wysokość oraz rodzaj składek, które mogą zostać sfinansowane, uzależniona jest od typu pracodawcy oraz stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika.

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników

Finansowanie składek obejmie osoby niepełnosprawne, zaliczone do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

  1. część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne - finansuje PFRON
  2. część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy - finansuje budżet państwa.
Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%

Finansowanie składek pochodzi z PFRON i obejmuje osoby niepełnosprawne:

  1. zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - część wynagrodzenia odpowiadającą należnej od pracownika składce na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne
  2. zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności - część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe
Jak rozliczać?

Pracodawca wpisuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA odpowiednie kody oraz kwoty ubezpieczenia osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON lub budżet państwa.
Wykazane środki pracodawca pozostawia na swoim koncie.

Należy pamiętać, iż ci, którzy korzystają z przywileju płacenia niższych składek, nie muszą uiszczać składki na Fundusz Pracy.Tagi:zus, pfron, dofinansowanie, niepełnosprawni, refundacja, sod
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl