Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1386

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1385

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1384

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1383

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1382

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1381

  Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1379

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1378

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1377

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1376

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1375

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1374

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1373

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1372

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1371

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1370

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1369

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1368

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1367

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1366

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1365

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1364

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1363

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogoźnica (PLH140036)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabinka (PLH140044)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1361

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | +10 | +25 | 105
Hejt w internecie może dotyczyć także firm. To sposób na walkę z konkurencją Hejt w internecie może dotyczyć także firm. To sposób na walkę z konkurencją
- Internetowa mowa nienawiści to problem nie tylko społeczny, lecz także biznesowy. Coraz więcej firm mierzy się z kryzysami wizerunkowymi, które wywołują negatywne komentarze w sieci, oszczerstwa konkurencji albo opinie niezadowolonych, byłych pracowników. Utrata wirtualnej reputacji może wywołać odpływ klientów i doprowadzić firmę do plajty - przestrzega dr Mateusz Grzesiak.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI