Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 43 z dnia 2001-04-11

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 476

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 477

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 478

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 479

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 480

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych spółkom przemysłowego potencjału obronnego.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 481

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 482

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom udzielającym pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 484

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 485

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 486

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 487

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierząt.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 488

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 043 poz. 489

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r. sygn. akt K. 19/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość"