Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 43, poz. 481

Wydany przez:Minister Finansów
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.
Status aktu prawnego:Uchylony
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2001-05-07
Data wejscia w życie:2001-05-12
Data obowiązywania:2001-05-08
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 43, poz. 481
Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475) zarządza się, co następuje:


§ 1. Przedłuża się, do dnia faktycznych spłat skapitalizowanych odsetek, terminy wpłat zaliczek miesięcznych oraz podatku dochodowego, określone w art. 25 i 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324):
  1)  bankom udzielającym na cele mieszkaniowe kredytów zrefundowanych w części ze środków Funduszu Hipotecznego utworzonego w Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego "Bud-Bank" S.A. w Warszawie - od dochodu stanowiącego różnicę między kwotą odsetek skapitalizowanych od udzielonych kredytów a kwotą skapitalizowanych odsetek od otrzymanych pożyczek ze środków Funduszu Hipotecznego,
  2)  Bankowi Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego "Bud-Bank" S.A. w Warszawie - od dochodu stanowiącego równowartość skapitalizowanych odsetek od udzielonych pożyczek z Funduszu Hipotecznego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 maja 2001 r.

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 43 z 2001 roku - pozostałe dokumenty:

Biznesmeni na niby. Nie wezmą kredytów, nie zatrudnią pracowników Biznesmeni na niby. Nie wezmą kredytów, nie zatrudnią pracowników
Stewardesa, pielęgniarka, sprzątaczka, a nawet ochroniarz. Wszyscy mogą być przedsiębiorcami. Najczęściej jednak tylko na niby. Samozatrudnienie i prowadzenie własnej firmy wybiera coraz więcej Polaków. Z analiz wynika, że to nie tylko eksplozja przedsiębiorczości, a wciąż efekt "wypychania" z umów o pracę.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI