Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 137 z dnia 2001-11-30

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1532

  Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1533

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1534

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie przypadków zwolnienia od obowiązku opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1535

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1536

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2002 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1537

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1538

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1539

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1540

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1541

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1542

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1543

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 137 poz. 1544

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia badań opryskiwaczy.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość"