Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 137, poz. 1540 z dnia 2001-11-30

Wydany przez:Minister Finansów
Data ogłoszenia:2001-11-30
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
Status aktu prawnego:Uchylony
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2001-11-21
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2002-01-01
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 137, poz. 1540 z dnia 2001-11-30
Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509) zarządza się, co następuje:


§ 1. Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2002 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO
 
 
Lp.
 
Rodzaje upraw i produkcji
Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji
 
Norma szacunkowa dochodu rocznego
   gr
1234
1Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:   
 a) rośliny ozdobne1 m2799
 b) pozostałe1 m2297
2Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m21 m2183
3Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:   
 a) rośliny ozdobne1 m2594
 b) pozostałe1 m2365
4Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej1 m2343
5Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:   
 a) kurczęta1 sztuka 11
 b) gęsi1 sztuka 90
 c) kaczki1 sztuka 24
 d) indyki1 sztuka 58
6Drób nieśny powyżej 80 szt.:   
 
a) kury nieśne (w stadzie
  reprodukcyjnym)
1 sztuka226
 
b) kury mięsne (w stadzie
  reprodukcyjnym)
1 sztuka190
 c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka126
 d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka234
 e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka994
 f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)1 sztuka166
7Wylęgarnie drobiu:   
 a) kurczęta1 sztuka 1
 b) gęsi1 sztuka 6
 c) kaczki1 sztuka 2
 d) indyki1 sztuka 6
8Zwierzęta futerkowe:   
 a) lisy i jenotyod 1 samicy stada podstawowego2855
 b) norkiod 1 samicy stada podstawowego1256
 c) tchórzofretkiod 1 samicy stada podstawowego971
 d) szynszyleod 1 samicy stada podstawowego1485
 
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada
  podstawowego
od 1 samicy stada podstawowego343
 
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada
  podstawowego
od 1 samicy stada podstawowego343
9
Zwierzęta laboratoryjne:
a) szczury białe
 
1 sztuka
 
 
10
 b) myszy białe1 sztuka 2
10Jedwabniki - produkcja kokonów1 dm3 23
11Pasieki powyżej 80 rodzin1 rodzina228
12Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek1 m213704
13Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich1 m211420
14Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego1 m25710
15Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:   
 a) krowy powyżej 5 sztuk1 sztuka22840
 b) cielęta powyżej 10 sztuk1 sztuka4796
 
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z
  wyjątkiem opasów)
1 sztuka2512
 d) tuczniki powyżej 50 sztuk1 sztuka2855
 e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk1 sztuka1142
 f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztukod 1 matki457
 g) tucz owiec powyżej 15 sztuk1 sztuka685
 h) konie rzeźne1 sztuka34260
 i) konie hodowlane1 sztuka stada podstawowego27408
 
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700
  dm3 objętości akwarium, obliczonej
  według wewnętrznych długości krawędzi
1 dm3103
 k) hodowla psów rasowych1 sztuka stada podstawowego3083
 l) hodowla kotów rasowych1 sztuka stada podstawowego1142

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 137 z 2001 roku - pozostałe dokumenty:

Szturm przedsiębiorców na urzędy. Przypomnienie o ważnym obowiązku wywołało popłoch Szturm przedsiębiorców na urzędy. Przypomnienie o ważnym obowiązku wywołało popłoch
Do 19 maja przedsiębiorcy mieli czas, by upewnić się, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają wpisany PESEL. Większość dowiedziała się o tym w ostatniej chwili.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki
Najważniejsza droga w gminie Podedwórze w woj. Lubelskim od 3 lat jest zamknięta. Podczas ostatniej konwencji PiS Mateusz Morawiecki użył jej jako przykładu, by pokazać w jakim stanie są polskie lokalne drogi i zadeklarował pomoc. Pojechaliśmy do Podedwórza z kamerą, by sprawdzić, jak faktycznie wygląda sytuacja mieszkańców.