Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 151 z dnia 2001-12-27

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1686

  Ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1687

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1688

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1689

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1690

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1691

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Chorwacji.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1692

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1693

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1694

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1695

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1696

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1697

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1698

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1699

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1700

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1701

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1702

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1703

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1704

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzaju i liczby nieruchomości i rzeczy ruchomych, jakie mogą być pobrane na rzecz obrony w 2002 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1705

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie planu finansowego wydatków budżetu państwa, które w 2001 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1706

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1707

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1708

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1709

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1710

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1711

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1712

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1713

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1714

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1715

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1717

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1718

  Rrozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1719

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1720

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1721

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1722

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1723

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń ponadstandardowych.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 151 poz. 1724

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczególnego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.  / Minister Zdrowia /

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI