Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1929, nr 14 z dnia 1929-02-20

Dziennik Ustaw - rok 1929, nr 14 z dnia 1929-02-20

 • Dziennik Ustaw - rok 1929 nr 014 poz. 118

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. o wyłączeniu osady młyńskiej Kożuchówka z gminy Godów w powiecie puławskim, województwie lubelskiem i o włączeniu jej do gminy Chodel w powiecie i województwie lubelskiem.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1929 nr 014 poz. 119

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. o zmianie granic powiatów: brasławskiego, dziśnieńskiego, postawskiego, wilejskiego i mołodeczańskiego w województwie wileńskiem.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1929 nr 014 poz. 120

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. w sprawie zmiany granic powiatów: dubieńskiego i łuckiego w województwie wołyńskiem.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1929 nr 014 poz. 121

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1929 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonanie egzekucji przez organa gminne na polecenie władz sądowych i prokuratorskich.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 1929 nr 014 poz. 122

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1929 r. w sprawie zmian w organizacji ewidencyj katastru podatku gruntowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej we Lwowie.  / Minister Skarbu /

 • Dziennik Ustaw - rok 1929 nr 014 poz. 123

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1929 r. w sprawie wymiany not między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem dotyczących zatwierdzenia umowy z dnia 12 sierpnia 1925 r. o stosowaniu ceł wywozowych, oraz protokółu końcowego.