Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Zakup towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii (podatnika od wartości dodanej) udokumentowany na podstawie paragonu fiskalnego jako WNT.

sygnatura: ILPP2/443-971/08-3/ISN

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2009-01-13

słowa kluczowe:delegacja, dostawa towarów, faktura, faktura wewnętrzna, informacja podsumowująca, nabycie, paragon fiskalny, podatek od towarów i usług, towar

Wniosek ORD-IN: [ 400 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani X, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 21 października 2008 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 23 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, czynny podatnik VAT oraz podatnik VAT UE, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej odzieży w wyspecjalizowanych sklepach. Zainteresowana ma możliwość dokonywania zakupu towarów handlowych (odzieży) od kontrahenta z Wielkiej Brytanii. Problem Zainteresowanej polega jednak na tym, iż firma ta nie chce wystawiać faktur, a jedynie paragony z kasy fiskalnej. Kontrahent brytyjski tłumaczy swoje postępowanie tym, iż Wnioskodawczyni jest zbyt małym podatnikiem i w jego przekonaniu przysługuje jej potwierdzenie dokonania zakupu tylko w postaci paragonu fiskalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy dokonanie zakupu towarów handlowych z Wielkiej Brytanii udokumentowane paragonem fiskalnym stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów...
  2. Czy Zainteresowana ma obowiązek ujmowania takiego zakupu w deklaracji VAT-7 i VAT-UE...
  3. Czy w świetle polskich przepisów paragony fiskalne potwierdzające dokonanie zakupu na terytorium Unii Europejskiej będą honorowane na równi z fakturą VAT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zakup odzieży z Wielkiej Brytanii udokumentowany paragonem fiskalnym stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zainteresowana jest podatnikiem VAT, a nabywane w ramach danej transakcji towary służą czynnościom, które wykonuje jako podatnik. Dostawca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. Z punktu widzenia Wnioskodawczyni, spełnienie powyższych warunków oraz fakt przemieszczenia towaru z jednego kraju członkowskiego na teren innego jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem, a wystawienie faktury pozwala jedynie na określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Poza tym, podstawą do określenia wewnątrzwspólnotowego nabycia jest każdy dokument potwierdzający nabycie towaru w kraju Unii Europejskiej (nie koniecznie faktura). Zdaniem Zainteresowanej na podstawie otrzymanego paragonu fiskalnego może ona ujmować zakup towarów handlowych w deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-UE, a nawet ma taki obowiązek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W świetle art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

  1. nabywcą towarów jest:

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY