Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przekazywane przez matkę wpłaty z tyt. spłaty kredytu należy traktować jako darowiznę?

sygnatura: 1438/RM/436-29/o7/314/D/HM

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

data: 2007-08-27

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60, z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.06.2007r.(wpływ do tut.Organu podatkowego w dniu 14.06.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej podatku od darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów.

postanawia :

uznać za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 9.06.2007r. wynika, że wnioskodawczyni w dniu 26.10.2005r. sprzedała przed upływem 5-ciu lat od dnia zakupu, mieszkanie stanowiące wspólną własność z matką, zakupione w dniu 31.08.2001r.. Ponieważ w dniu 21.09.2005r. wnioskodawczyni zakupiła wraz z rodzicami inny lokal, uzyskany wcześniej dochód ze sprzedaży zobowiązała się przeznaczyć - składając , stosowne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym - na spłatę kredytu oraz remont i modernizację zakupionego lokalu.

Również matka wnioskodawczyni przeznaczyła cały dochód na te cele. Odbywało się to w ten sposób, że przekazywała Ona córce pieniądze za pokwitowaniem, a córka zobowiązywała się wpłacać je na konto banku.

W przekazach bankowych wnioskodawczyni nieświadomie podawała tylko swoje dane osobowe, chociaż wpłata dotyczyła faktycznie wpłaty dokonanej przez matkę.

Zdaniem wnioskodawczyni przekazywanie środków pieniężnych tylko jako polecenie (prośba), do banku nie stanowią darowizny.

Nabycie tytułem darowizny regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.). Zgodnie z art.888 w.w ustawy przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majatku.

W związku z powyższym, dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, w opraciu o obowiązujące przepisy cyt.ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2004r. Nr 142, poz.1514 z późn.zm.) należy uznać stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe, ponieważ przekazywane środki pieniężne nie stanowiły Jej korzyści majątkowej .

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY