Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Wniesienie udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze do spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można bowiem uznać, że dokonana transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy. Zatem, w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce w zamian za udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w spółce, zgodnie z treścią cytowanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

sygnatura: IPPB2/4511-974/15-2/MK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2015-12-30

słowa kluczowe:nieograniczony obowiązek podatkowy, spółka kapitałowa, udział, umorzenie przymusowe, umorzenie udziałów, wartość nominalna, wymiana udziałów

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY