Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawcę zostało przyznane na podstawie art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, która odwołuje się w cyt. wyżej ust. 1 art. 215 ustawy do dekretu z dnia 26 października 1945 r. Prawo do nieruchomości Wnioskodawca nabył w drodze spadku, czyli w sposób nieodpłatny. Tym samym nie można ustalić ceny nabycia nieruchomości. Należy zatem uznać, że wypłacone Wnioskodawcy odszkodowanie, w oparciu o przepisy ww. ustawy, spełnia przesłanki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

sygnatura: IPPB4/4511-1304/15-2/MS2

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2015-12-29

słowa kluczowe:dekret, gospodarka nieruchomościami, nieruchomości, odszkodowania

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY