Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1)Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, otrzymanie przez Wnioskodawcę Pieniędzy tytułu likwidacji Spółki jawnej skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy PIT?2)Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, otrzymanie przez Wnioskodawcę Aktywów z tytułu likwidacji Spółki jawnej skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy PIT?3)Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, otrzymanie przez Wnioskodawcę Pieniędzy i Aktywów z tytułu rozwiązania Spółki jawnej bez przeprowadzania procesu likwidacji skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy PIT?

sygnatura: IPPB1/4511-1293/15-2/MM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2015-12-30

słowa kluczowe:aktywa, likwidacja spółki, przychód, spółka osobowa, spółki, środki pieniężne

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY