Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w opisanym stanie faktycznym otrzymane odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania są przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które należy wskazać w zeznaniu rocznym w pozycji ,,inne przychody", czy też podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak jak wypłacone odszkodowanie, a w związku z tym nie ma konieczności wskazywania ich w zeznaniu rocznym jako przychód podlegający opodatkowaniu. Czy w związku z zapłaceniem przez Wnioskodawczynię podatku od wypłaconych Jej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odsetek przysługuje Jej roszczenie o zwrot nadpłaconego z tego tytułu podatku?

sygnatura: IPPB4/4511-705/16-3/MS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2016-08-02

słowa kluczowe:odsetki, odszkodowania, umowa ubezpieczenia, wyrok

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY