Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka, która nabyła akcje od spółki jawnej rozważa jej likwidację. Spółka otrzyma w ramach postępowania likwidacyjnego majątek sp.j. powstały po zaspokojeniu wierzycieli. Jak ustalić koszt nabycia otrzymanych w formie aportu udziałów i akcji ? Czy będzie to wartość rynkowa określona w aporcie ?

sygnatura: I/423-54-432/07/ZDB

autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

data: 2007-09-03

słowa kluczowe:

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje zaprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06.07.2007r., data stempla pocztowego 30.06.2007r.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 06.07.2007r. (data stempla pocztowego 30.06.2007r.) wynika, iż spółka jawna będąca wspólnikiem Spółki z o.o. wniosła do Spółki aportem swoje przedsiębiorstwo. Jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, spółka jawna wniosła m. in. udziały i akcje. W celu określenia wartości aportu dokonano wyceny jego poszczególnych składników (w tym udziałów i akcji). Wycena została oparta o wartość rynkową. Obecnie Spółka, która nabyła akcje od spółki jawnej rozważa jej likwidację. Oznacza to, że Spółka otrzyma w ramach postępowania likwidacyjnego majątek sp.j. powstały po zaspokojeniu wierzycieli. Pytanie sprowadza się do ustalenia kosztu nabycia otrzymanych w formie aportu udziałów i akcji. Zdaniem Spółki będzie to wartość rynkowa określona w aporcie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Natomiast zgodnie z art.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY