Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

W jakim terminie Wnioskodawca powinien złożyć deklarację VAT-7, w której zostanie dokonana korekta 1/5 podatku naliczonego odliczonego w 2006 r. (w związku z nabyciem samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały) wg realnego wskaźnika za 2010 r. (tj. 0%), tj. czy taką deklarację należy złożyć do 25 września 2010, czy do 25 lutego 2011?

sygnatura: ILPP2/443-1604/10-4/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2010-12-29

słowa kluczowe:deklaracje, jednostka budżetowa, korekta, likwidacja, odliczenia, odliczenie podatku, odliczenie podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia, sukcesja, zakład budżetowy

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY