Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Dofinansowanie do zakupu okularów (szkieł) korygujących wzrok dla pracownika skierowanego przez pracodawcę na badania wstępne lub okresowe podlega zwolnieniu z podatku dochodowego. Zwolnieniem objęte będzie również badanie okulistyczne w przypadku, gdy pracownik zwróci się z wnioskiem do pracodawcy o skierowanie go na badania w wyniku pogorszenia się wzroku przed upływem wyznaczonego przez lekarza medycyny pracy terminu kolejnych badań profilaktycznych, a lekarz w wyniku przeprowadzonych badań wskaże potrzebę stosowania lub wymiany okularów (szkieł) korekcyjnych. Również w momencie kiedy z pracownikiem zostanie rozwiązany stosunek pracy przed upływem ważności okresowych badań lekarskich, pozostała kwota dofinansowania do okularów (proporcjonalnie od dnia rozwiązania stosunku pracy do dnia upływu ważności badań), nie będzie stanowić przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż przychód powstał w pełnej wysokości w momencie dofinansowania, tyle tylko, że korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

sygnatura: IPPB4/4511-1207/15-3/MS2

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2015-12-30

słowa kluczowe:badanie, koszt, okulary, pracownik, przychód, refundacja

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY