Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego oraz dokumentowania sprzedaży w przypadku korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1

sygnatura: IBPP2/4512-865/15/WN

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2015-12-30

słowa kluczowe:czynności, rejestracja, zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 5 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 grudnia 2015r. (data wpływu 3 grudnia 2015r.) oraz pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 17 grudnia 2015r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego oraz dokumentowania sprzedaży w przypadku korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2015r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 2 grudnia 2015r. (data wpływu 3 grudnia 2015r.) oraz pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 17 grudnia 2015r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego oraz dokumentowania sprzedaży w przypadku korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą PKD: 58.11.Z - wydawanie książek, jest czynnym podatnikiem podatku VAT, przychód osiąga ze sprzedaży książek drukowanych - PKWiU: 58.11.1, realizowanej w systemie sprzedaży wysyłkowej.

Klienci, którym Wnioskodawczyni sprzedaje towary uiszczają opłaty za zakupione książki na trzy sposoby:

 • płatność z góry
 • za pobraniem
 • na określony termin płatności.

W związku z tym, że w 2015 roku najprawdopodobniej nie przekroczy ustawowego limitu 150 000 zł wartości sprzedaży, chciałaby od 1 stycznia 2016 roku korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawczyni chciałaby się upewnić, że w przypadku takiego rodzaju działalności jaki prowadzi i sprzedaży takich towarów jakie sprzedaje, ma możliwość skorzystania z tego zwolnienia od 1 stycznia 2016 r., jeżeli nie przekroczy ustawowego limitu sprzedaży 150 000 zł za rok 2015.

Dodatkowo Wnioskodawczyni ma wątpliwość w jaki sposób i na podstawie jakich przepisów powinna wystawiać faktury korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur mówi o przypadkach, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy, podając też zakres tych danych. Rozporządzenie to określa dane jakie powinna zawierać faktura w przypadku dostawy towarów zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Jednakże w przypadku otrzymania płatności z góry przed wysłaniem towaru klientowi i wystawienia do takiej sprzedaży faktury, to co zawiera faktura reguluje art. 106f ustawy o VAT a nie art. 106e i są to dane różne od tych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów.

W związku z tym Wnioskodawczyni ma wątpliwość, czy w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT i wystawianiu faktury w przypadku otrzymania płatności z góry za sprzedawany towar, ma się kierować rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur i umieszczać na fakturach dane zgodnie z tym rozporządzeniem, czy też art. 106f ustawy o podatku VAT i umieszczać na fakturach dane zgodnie z tym artykułem ustawy o podatku VAT.

Jeżeli Wnioskodawczyni zobligowana będzie w przypadku otrzymania płatności z góry do umieszczania danych na fakturach zgodnie z art. 106f ustawy o VAT, natomiast w pozostałych dwóch przypadkach (pobranie i płatność na termin) zobligowana będzie do umieszczania danych na fakturach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur, to będzie to rodzić u niej techniczną trudność w używaniu naprzemienie dwóch całkowicie odmiennych wzorów faktur.

Dodatkowo Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek o następujące informacje:

 1. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od dnia 3 października 2012r.
 2. Przed rozpoczęciem wykonania czynności określonych w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni zarejestrowała się jako czynny podatnik podatku VAT informując we wniosku VAT-R, że rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 i pozostała czynnym podatnikiem VAT do dnia dzisiejszego. Od tego czasu Wnioskodawczyni nie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie rezygnowała z niego ani nie traciła do niego prawa.
 3. Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni dokonuje sprzedaży wyłącznie książek drukowanych oznaczonych PKWiU 58.11.1.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawczyni w przypadku takiego rodzaju działalności jaki prowadzi (PKD 58.11.Z) i sprzedaży takich towarów jakie sprzedaje (PKWiU 58.11.1), ma możliwość skorzystania od 1 stycznia 2016 r. ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT, jeżeli nie przekroczy ustawowego limitu sprzedaży 150 000 zł za rok 2015...
 2. Czy w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT i wystawianiu faktury w przypadku otrzymania płatności z góry za sprzedawany towar, Wnioskodawczyni może się kierować rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur i umieszczać na fakturach dane zgodnie z tym rozporządzeniem, czy też Wnioskodawczyni musi kierować się art. 106f ustawy o podatku VAT i umieszczać na fakturach dane zgodnie z tym artykułem ustawy o podatku VAT, stosując stawkę VAT ,,zw" (zwolniony z podatku VAT)...
 3. Czy w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT Wnioskodawczyni będzie mogła wystawiać fakturę zawierającą również dane niewymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur jako przewidziane dla korzystających ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy lecz wymienione w art. 106e ustawy o podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawczyni.

Ad. 1. Wnioskodawczyni uważa, że jeżeli nie przekroczy ustawowego limitu sprzedaży 150 000 zł za rok 2015 będzie mogła od 1 stycznia 2016 r. korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Ustawa o podatku VAT nie wyklucza z korzystania z art. 113 ust. 1 ustawy ani takiego rodzaju działalności jaki prowadzi ani sprzedaży takiego rodzaju towarów z jakich sprzedaży uzyskuje przychód.

Ad. 2. Wnioskodawczyni uważa, że korzystając ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT i wystawiając faktury w przypadku otrzymania płatności z góry za sprzedawany towar, może kierować się przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur i faktury te mogą zawierać dane wymienione przez to rozporządzenie a nie przez ustawę o podatku VAT.

W opinii Wnioskodawczyni Minister Finansów określając węższy zakres danych na fakturze dla podmiotów korzystających ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 co do zasady ograniczył dla nich podmiotowo zakres obowiązkowych danych umieszczanych na fakturze, dlatego zdaniem Wnioskodawczyni ograniczenie to dotyczy wszystkich faktur wystawianych przez podatnika korzystającego z podmiotowego zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust.1 ustawy o podatku VAT.

Ad. 3. Wnioskodawczyni uważa, że korzystając ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT będzie mogła umieszczać na fakturach również dane wymienione w art. 106e ustawy a niewymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur stosując stawkę VAT ,,zw" (zwolniony z podatku VAT), przy czym dane niewymienione w rozporządzeniu nie będą dla Wnioskodawczyni danymi obligatoryjnymi, a cena jednostkowa towaru wymieniona w § 3 pkt 1f rozporządzenia będzie tożsama z ceną jednostkową netto wymienioną w art. 106e ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur mówi, że faktury w określonych przypadkach, w tym przypadku jest to korzystanie ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust. 1, mogą zawierać węższy zakres danych niż przewiduje art. 106e ustawy, co jednak oznacza, że nie jest to katalog zamknięty i że mogą również zawierać więcej danych niż wymieniono w rozporządzeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Art. 113 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 4 ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.

Stosownie do przepisu art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Powyższe oznacza, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może na podstawie powołanego przepisu, ponownie skorzystać z tego zwolnienia, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, przy czym podatnik ma prawo do powrotu do zwolnienia od początku dowolnego miesiąca w trakcie roku podatkowego, o ile zostaną spełnione pozostałe - wynikające z treści przepisu art. 113 ustawy - przesłanki uprawniające do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Objęcie zwolnieniem może mieć zatem miejsce od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 ustawy okresie karencji.

Stosownie do art. 113 ust. 13 ustawy o VAT zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1.dokonujących dostaw:

 1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
 • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
 • wyrobów tytoniowych,
 • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 • terenów budowlanych,
 • nowych środków transportu;
 • 2.świadczących usługi:

  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;

  nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

  Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą - wydawanie książek, jest czynnym podatnikiem podatku VAT, przychód osiąga ze sprzedaży książek drukowanych - PKWiU: 58.11.1, realizowanej w systemie sprzedaży wysyłkowej.

  Klienci, którym Wnioskodawczyni sprzedaje towary uiszczają opłaty za zakupione książki na trzy sposoby:

  • płatność z góry
  • za pobraniem
  • na określony termin płatności.

  W związku z tym, że w 2015 roku najprawdopodobniej nie przekroczy ustawowego limitu 150 000 zł wartości sprzedaży, chciałaby od 1 stycznia 2016 roku korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od dnia 3 października 2012r.

  Przed rozpoczęciem wykonania czynności określonych w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni zarejestrowała się jako czynny podatnik podatku VAT informując we wniosku VAT-R, że rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 i pozostała czynnym podatnikiem VAT do dnia dzisiejszego. Od tego czasu Wnioskodawczyni nie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie rezygnowała z niego ani nie traciła do niego prawa.

  Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni dokonuje sprzedaży wyłącznie książek drukowanych oznaczonych PKWiU 58.11.1.

  Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą możliwości skorzystania od 1 stycznia 2016r., ponownie ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z ust. 11 ustawy o podatku VAT, jeżeli nie przekroczy ustawowego limitu sprzedaży 150 000 zł za rok 2015.

  W świetle przywołanych przepisów, co do zasady, podatnik, może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w sytuacji, kiedy spełnione zostaną następujące warunki:

  • od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku lub rezygnacja z tego zwolnienia, musi upłynąć co najmniej rok,
  • wartość sprzedaży u podatnika w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,
  • podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Z okoliczności sprawy przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni będzie spełniać warunki wynikające z art. 113 ust. 1 w związku z ust. 11 ustawy o VAT, niezbędne do skorzystania ponownie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług i wartość sprzedaży u Wnioskodawczyni w 2015 roku nie przekroczy wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wartości sprzedaży, zaś od końca roku, w którym Wnioskodawczyni zrezygnowała ze zwolnienia od podatku upłynął więcej niż rok. Zatem Wnioskodawczyni ma prawo od 1 stycznia 2016 r. skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 11 ustawy. W celu skorzystania ponownie ze zwolnienia Wnioskodawczyni powinna dokonać odpowiednio zgłoszenia w oparciu o art. 96 ustawy.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

  Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi również kwestia dokumentowania ww. czynności w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT i otrzymania płatności z góry za sprzedawany towar.

  W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

  Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

  Na podstawie art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

  Zgodnie z art. 106b ust. 3 cyt. ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

  1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
  2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

  -jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

  Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy, faktura powinna zawierać:

  1. datę wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
  6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
  7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
  8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
  9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  12. stawkę podatku;
  13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  15. kwotę należności ogółem.

  Zgodnie z dyspozycją art. 106f ust. 1 ustawy, faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, powinna zawierać:

  1.dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;

  2.otrzymaną kwotę zapłaty;

  3.kwotę podatku wyliczoną według wzoru: KP=ZBxSP/100+SP

  gdzie:

  • KP - oznacza kwotę podatku,
  • ZB - oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,
  • SP - oznacza stawkę podatku;

  4.dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

  W Rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013r., poz. 1485), zostały określone przypadki, w którym faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy oraz zakres tych danych.

  Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:

  1. datę wystawienia,
  2. numer kolejny,
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
  7. kwotę należności ogółem,
  8. wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

  Natomiast zgodnie z § 3 pkt 3 cyt. rozporządzenia, faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-g, tj.:

  1. datę wystawienia,
  2. numer kolejny,
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
  7. kwotę należności ogółem.

  Z art. 106b ust. 2 ustawy wynika, że podatnik w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 nie jest obowiązany do wystawienia faktury. Jednakże w przypadku dokumentowania takiej sprzedaży fakturą, faktura ta zawiera węższy zakres danych niż określony w art. 106e ustawy.

  Przepis § 3 pkt 3 cyt. rozporządzenia wskazuje, co powinna zawierać taka faktura, czyli określa elementy niezbędne, które muszą być umieszczone na dokumencie. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby faktura zawierała również dodatkowe elementy dotyczące np. wpłaty zaliczki.

  Zatem Wnioskodawczyni korzystając ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT będzie mogła umieszczać na fakturach również dane wymienione w art. 106e ustawy, a niewymienione w § 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur, przy czym dane niewymienione w rozporządzeniu nie będą dla Wnioskodawczyni danymi obowiązkowymi.

  W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni w tym zakresie jest prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Podkreślić też należy, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

  W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY