Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1. Czy wydatki, które zostaną poniesione przez Spółkę na budowę oraz wyposażenie Centrum Szkolenia Zawodowego (Centrum Szkoleniowego) na teranie SSE będą mogły zostać zaliczone do kosztów inwestycji (realizowanej w oparciu o Zezwolenie), które kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy wydatki, które zostaną poniesione przez Spółkę na budowę oraz wyposażenie przyzakładowej stołówki pracowniczej (stołówki) na terenie SSE będą mogły zostać zaliczone do kosztów inwestycji (realizowanej w oparciu o Zezwolenie), które kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: ILPB4/423-233/10-4/DS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2010-12-30

słowa kluczowe:inwestycje, koszt kwalifikowany, pomoc publiczna, specjalna strefa ekonomiczna, zezwolenie, zwolnienia przedmiotowe

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY