Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane jest badanie optometryczne.

sygnatura: PP-433/1/1/2005

autor: Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie

data: 2004-03-21

słowa kluczowe:ochrona zdrowia, stawki podatku, usługi medyczne, usługi optyczne, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy.

W powyższym załączniku w pozycji 9 wymienione są - pod symbolem PKWiU ex 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z wyłączeniem usług weterynaryjnych.

Polska Klasyfikacja Działalności z dnia 02.03.2004 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 289) wymienia pod numerem PKD 85.14. F działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Podklasa ta obejmuje między innymi działalność w dziedzinie terapii logopedycznej i optometrii.

Zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie :

- produkcji, handlu detalicznego i hurtowego artykułami przemysłowymi,

- import - eksport,

- pośrednictwo handlowe, handel maszynami i urządzeniami oraz wyrobami przemysłu optycznego, opometryczne badanie wad wzroku oraz

- usługi branży optycznej.

Zgodnie z definicją "optometria" - jest to dziedzina wiedzy stosowane, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu zachowań i rozwoju tego procesu.

Reasumując badania optometryczne są usługami związanymi z ochroną zdrowia ludzkiego - pozostałymi gdzie indziej nie sklasyfikowanymi - i jako takie objęte są zwolnieniem z podatku od towarów i usług.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY