Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT przy zakupie samochodu.

sygnatura: US72/RPP1/443-425/04/RW

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2004-09-03

słowa kluczowe:świadectwo homologacji

W odpowiedzi na Państwa zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 02.07.2004 r. (data wpływu do urzędu 06.07.04 r.) dotyczące prawidłowości stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza co następuje.

Spółka zamierza dokonać zakupu małego autobusu z 10 -20 miejscami siedzącymi. W tym celu zleci Fabryce Autobusów dostosowanie zakupionego przez fabrykę samochodu ciężarowego marki Mercedes Sprinter od dealera Mercedesa do potrzeb przewożenia osób poprzez m.in. wstawienie szyb, foteli, tapicerki, półek bagażowych. Zakupiony samochód ciężarowy będzie posiadał świadectwo homologacji, a dokonane zmiany konstrukcyjne zostaną potwierdzone przez rzeczoznawcę oraz Okręgową Stację Kontroli Pojazdów a następnie wpisane do dowodu rejestracyjnego.

W samochodzie, który ma być użytkowany przez Spółkę, zostaną dokonane zmiany konstrukcyjne. Na podstawie art. 68 ust.11 Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz. 515) w razie zmiany warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji producent lub importer jest obowiązany uzyskać zmianę posiadanego świadectwa homologacji polegającą na rozszerzeniu świadectwa homologacji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części. Ustęp 12 art. 68 wymaga również aby w razie wprowadzenia zmian w typie pojazdu, przedmiocie wyposażenia lub części wpływających na zmianę warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji, producent lub importer uzyskał zmianę posiadanego świadectwa homologacji polegającą na rozszerzeniu świadectwa homologacji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

Zatem z uwagi na treść art. 86 ust.5 oraz art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535), Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT przy jego zakupie, a także obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur zakupu paliwa, w przypadku, gdy będzie posiadała aktualne świadectwo homologacji uwzględniające dokonane zmiany.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY