Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dotyczy usług polegających na druku gazet (PKWiU 22.12 i 22.13) wykonanych przed dniem 1.05.2004 r.

sygnatura: US72/RPP1/443-306/04/AW

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2004-07-30

słowa kluczowe:druk, stawka, stawki podatku

W związku z pismem z dnia 20.05.2004 r. (data wpływu 31.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących obowiązujących stawek podatkowych w zakresie usług polegających na druku gazet, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, że w przypadku czynności podlegających opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zmian.), które wykonane zostały przez podatników przed dniem 1 maja 2004r., dla których obowiązek podatkowy powstał po dniu 30 kwietnia 2004r. należy stosować stawki podatku obowiązujące dla tych czynności w momencie ich wykonania, tj. przed dniem 1 maja 2004r.Z przedstawionego we wniosku Spółki stanu faktycznego wynika, że usługa polegająca na druku gazet (PKWiU 22.12 i 22.13) została wykonana przed dniem 1.05.2004 r., dlatego też należy zastosować stawkę obowiązującą wg ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY