Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w związku z obniżeniem udziału kapitałowego Wnioskodawcy i drugiego wspólnika (małżonki Wnioskodawcy) spółki jawnej poprzez wycofanie wkładu wniesionego do używania (Nieruchomości), powstanie po stronie Wnioskodawcy osobiście lub jako wspólnika spółki jawnej przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak to co będzie stanowiło podstawę opodatkowania?

sygnatura: IPPB1/415-1068/13-2/MT

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2013-12-31

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, nieruchomości, prawa majątkowe, spółka jawna, wkład, wycofanie, źródła przychodu

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY